Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK) en de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) van kracht.

Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.